Meteen naar de inhoud

Borgbrief Zomerkamp 2016

Wanneer en waar?
Het zomerkamp is zoals altijd in de eerste week van de zomervakantie, dit jaar wordt dat dus 9 t/m 16
juli 2016. De kamperende groepen gaan dit jaar naar Zelhem. De kabouters houden het dit jaar nog
spannend waar ze naar toe gaan.

Wat kost het zomerkamp?
Het organiseren van een kampweek kost geld. We hebben als bestuur van Scouting Reeuwijk
besloten om het kampgeld voor dit jaar vast te stellen op een bedrag van € 125,-.
Om de uitgaven tijdens de voorbereidingen voor het zomerkamp te kunnen betalen, vragen wij bij
aanmelding een borg van € 60,- te betalen. Het resterend bedrag van € 65,- wordt enkele weken voor
aanvang van het kamp opgehaald door de leiding van uw kind.
Als uw zoon of dochter later besluit om toch niet mee te gaan, betalen wij (in verband met de
gemaakte kosten) de borg helaas niet terug.
Hoe kan ik mijn zoon of dochter opgeven?

Opgeven gebeurt door onderstaand strookje in te leveren bij de leiding en de borg over te maken
naar de penningmeester. U kunt dit doen door € 60,- over te maken op Rabobankrekeningnummer
NL82 RABO 0143 3056 03 ten name van Scouting Reeuwijk, onder vermelding van ‘borg zomerkamp
2016’ + de naam en de speltak van uw zoon of dochter. Graag opgeven voor 15 mei.

Download de borgbrief: Borgbrief scouting reeuwijk 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *